บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2019

สินค้าแอบอ้างว่าเป็นของ "บาวเยน"

รูปภาพ
สังเกตง่ายๆ สินค้าของทางบาวเยนของแท้ !! ต้องพิมพ์ชื่อและหมายเลขติดต่อของบริษัทฯเท่านั้น (ภาพที่1) หากพิมพ์ด้วยชื่ออื่น (ภาพที่2) ซึ่งเป็นสินค้าเลียนแบบแอบอ้างว่าเป็นของบริษัทฯ เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

เปรียบเทียบคุณสมบัติหลังคาชนิดต่างๆ

รูปภาพ