ประโยชน์ของช่องระบายลมใต้หลังคาหลักการง่ายๆของช่องระบายลม คือ อากาศที่ร้อนจะลอยตัวขึ้น ไหลออกทางช่องเป็นที่ออกแบบไว้ และอากาศเย็นภายนอกก็จะพัดไหลเข้ามาแทน


ความจำเป็นของช่องระบายลมอาจไม่ใช่ของที่ต้องมีในบ้านทุกหลัง แต่เราก็อยากจะแนะนำว่าถ้ามีโอกาสก็ควรจะออกแบบลงไปในอาคารเขตร้อนชื้น

การสร้างช่องระบายลมใต้หลังคาควรต้องทำตั้งแต่ขั้นตอนของการเขียนแบบบ้าน จุดประสงค์หลักของดีเทลส่วนนี้ก็คือ สร้างช่องทางระบายอุณหภูมิความร้อนที่สะสมอยู่ใต้หลังคาและมวลอากาศร้อนในบ้านที่จะลอยตัวขึ้นสูงตามธรรมชาติ เปิดพื้นที่ใต้หลังคาให้ลมธรรมชาติจากภายนอกไหลเวียนเข้ามาเอาความร้อนสะสมในบ้านออกไป

ตำแหน่งช่องระบายลมควรวางไว้ส่วนบนสุดของอาคาร เปิดให้มีจุดลมเข้า-ลมออกทั้ง 2 ด้านถึงกันโดยง่าย อยู่ในทิศที่ลมพัดผ่านตลอด ยื่นชายหลังคาออกไปซัก 1-1.5 เมตร เพื่อป้องกันแสงแดดและป้องกันฝนสาดผ่านช่องลมเข้ามาในบ้าน ควรติดตะแกรงป้องกันแมลง นก หนู เข้ามาอาศัย

tip: การทำช่องระบายลมใช้ได้กับทั้งหลังคาแบบปกติและหลังคาแบบ 2 ชั้น ขนาดของช่องเปิดก็มีส่วนสำคัญในการรับลมเช่นกัน ถ้าช่องที่ลมเข้ามีขนาดเล็ก ลมออกมีขนาดใหญ่ บ้านก็จะรับลมได้มาก และในทางกลับกัน หากช่องที่ลมเข้ามีขนาดใหญ่ แต่ช่องที่ลมออกมีขนาดเล็ก ลมที่พัดพาเข้าบ้านก็จะน้อยตามไปด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หลังคา SPVC (ASA) รุ่นโมเนีย (Monia)

BowYen SPVC roof

หลังคา UPVC เป็นฉนวนกันความร้อนในตัว